Tổng hợp hình thức, và những gương mặt vàng trong làng lừa đảo. Mọi đóng góp gửi về fanpage https://www.facebook.com/5canhtrang.com.vn

Danh sách có dấu hiệu lừa đảo (Hiện chưa cập nhật)

STTTên facebookNguyên nhânBằng chứngSố điện thoạiSố tài khoản
1
2
3
4
Scroll Up