Chính sách quyền riêng tư

Thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối

  • Khi xác minh nhà vườn website cần rất nhiều thông tin để đảm bảo lợi ích cho cả người mua và người bán, mọi thông tin cá nhân được thu thập bởi website được bảo mật tuyệt đối, đính kèm với 1 bản cam kết bảo mật thông tin có giá trị pháp luật, hiệu lực bảo mật vĩnh viễn.

Web sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

  • Bất cứ hành vi nào liên quan đến việc bán thông tin bảo mật của khách hàng đều bị trừng trị bởi pháp luật, ngoài mục đích sử dụng cho việc xác minh thông tin cá nhân của chủ vườn, web hoàn toàn không dùng với bất cứ mục đích lợi nhuận nào khác.

Đăng nhập comment bằng facebook có an toàn không?

  • Khi comment bằng facebook, web sử dung plugin của chính facebook cung cấp. Nghĩa là toàn bộ thông tin tài khoản facebook đều không thông qua web, tất cả đều nằm dưới quyền quản lý của facebook.
    Thông tin đọc thêm tại : velopers.facebook.com/docs/plugins/group-plugin/#web

Yêu cầu xóa thông tin cá nhân và chấm dứt cam kết với web

  • Hoàn toàn có thể nếu chủ vườn muốn chấm dứt, tuy nhiên về việc xóa thông tin cá nhân có nhiều vướng mắc. Thế nên cam kết bảo mật thông tin có giá trị vĩnh viễn để đáp ứng được sự tin tưởng của chủ vườn. Web sẽ không lưu bất cứ thông tin cá nhân lại bởi các công cụ internet nào khác ngoài trừ google driver

Không ngừng cải thiện

  • Web sẽ không ngừng cải thiện các giải pháp về thông tin cá nhân mới, đảm bảo tiếp cận được công nghệ hiện tại giúp tạo sự tin tưởng hơn của nhà vườn đối với web.

5canhtrang.com.vn hành động có trách nhiệm với bảo mật thông tin.

Scroll Up